Volksbelang en Bergopwaarts gaan samenwerking verder vormgeven

In 2015 is Volksbelang gestart met het groot onderhoud van ruim 650 woningen in de Leonardusbuurt in Helmond, een aanpak die in totaal zeven jaar zou duren.

In 2018 ontstond een andere werkelijkheid waardoor Volksbelang heeft moeten besluiten de aanpak stil te leggen. Deze nieuwe werkelijkheid heeft betrekking op het duurzaam maken van alle woningen én het feit dat een deel van de Leonardusbuurt een ondergrond heeft met hier en daar veel veen, waardoor er voorzichtigheid is geboden bij groot onderhoud. Dit alles vraagt om een nieuwe aanpak. Een grote opgave die Volksbelang met hulp van een andere corporatie wil gaan uitvoeren. Voorop staat dat de bewoners een kwalitatief goede woning krijgen. Volksbelang heeft daarom de samenwerking gezocht en gevonden met Bergopwaarts, zo kunnen zij de krachten bundelen en de opgave samen uitvoeren.

Bergopwaarts gaat in de Leonardusbuurt zo’n 300 woningen aanpakken. De overige woningen pakt Volksbelang zelf op. Wat deze aanpak precies is moet het komende halfjaar duidelijk worden. Samen met bewoners, gemeente en andere belanghebbenden zal er gewerkt worden aan een nieuw, toekomstbestendig plan voor de Leonardusbuurt. Wat wel al duidelijk is, is dat het project in fases wordt uitgevoerd en het in totaal zo’n acht jaar zal duren. Volksbelang is geworteld in deze volkswijk met een grote betrokkenheid bij de bewoners van de Leonardusbuurt. Dankzij de samenwerking krijgen de bewoners van de Leonardusbuurt de komende jaren de woning die ze verdienen. Voor Bergopwaarts past deze stap bij de positie die de woningbouwvereniging in de driehoek Deurne-Asten-Helmond wil en kan innemen.

De samenwerking heeft geen gevolgen voor het woningbezit van Bergopwaarts in Asten en Deurne. Bergopwaarts blijft verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende sociale woningen in Asten en Deurne. Daarvoor worden prestatieafspraken gemaakt met de gemeenten en de Huurdersbelangenorganisatie De Peel (HBO). Ook heeft de opgave in de Leonardusbuurt geen invloed op de verduurzaming - in 2050 energieneutraal - van het bezit van Bergopwaarts en de geplande bouwopgave.

De mogelijkheden voor Bergopwaarts om te bouwen in de kerngemeenten Asten en Deurne zijn in de toekomst beperkt. Gepland staan nog ruim 200 woningen. Daarna zijn er nauwelijks meer grondposities te verkrijgen voor nieuwbouw. Die mogelijkheden biedt Helmond als groeistad wel.

De samenwerking van Bergopwaarts en Volksbelang maakt beide corporaties sterker. Dat vergroot de mogelijkheid op een betaalbare woning in een fijne leefomgeving voor huurders in de regio.