Jan Zegwaard beoogd nieuwe voorzitter Zùmmers Belang CDA

De leden van Zùmmers Belang CDA kiezen tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 16 december enkele nieuwe bestuursleden.

Na het vertrek van Ben van den Boomen is de voorzittersfunctie waargenomen door Jan Zegwaard. Hij wordt nu voorgedragen als de nieuwe voorzitter van Zùmmers Belang CDA.

Verder worden Jeroen Bakermans en Addie Tielen aan het bestuur toegevoegd. De huidige bestuursleden Wim Verhees en Remco Bennenbroek gaan voor een nieuwe periode. Door de verhuizing van Paul Dekkers Los is de functie van secretaris nog vacant.

Het vernieuwde bestuur gaat verder vorm geven aan de transitie van het Zùmmers Belang CDA.

Na de algemene ledenvergadering staat de reguliere achterbanvergadering op het programma. CDA-Statenlid John Bankers komt een toelichting geven op de voortgang van het stikstofdossier op het provinciale vlak. Verder zal de fractie de aanwezigen bijpraten over de laatste ontwikkelingen in de gemeenteraad. Tot slot kijken wethouder Louis Swinkels en fractieleden terug op 2019 en richten ze de blik vooruit naar 2020.

Bij beide bijeenkomsten is iedereen met een hart voor Groot-Someren welkom.

De algemene ledenvergadering en de achterbanvergadering vinden plaats op maandag 16 december vanaf 20.00 uur in De Ruchte.