Arjan Evers nieuwe fractievoorzitter Zúmmers Belang CDA

De leden van het Zùmmers Belang CDA hebben tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 16 december Jan Zegwaard gekozen als hun nieuwe voorzitter.

Hij vervulde de functie sinds het vertrek van Ben van den Boomen al op interim-basis.

Daarnaast werd het bestuur aangevuld met Jeroen Bakermans en Addie Tielen.

Angeline Nagel maakte tijdens de vergadering bekend, dat ze per 1 januari 2020 het stokje van fractievoorzitter overdraagt aan Arjan Evers.

Angeline vervult deze functie sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Zij blijft voor het Zùmmers Belang CDA actief als raadslid. Daarnaast zet ze ook haar taken als voorzitter van de WG-commissie griffier en lid van de Klankbordgroep Peelgemeenten voort.

Het team van het Zùmmers Belang CDA werd verder aangevuld met een nieuw Burgercommissie lid in de persoon van Rick Krosenbrink.