Technologie en taal gaan hand in hand in Bibliotheek Helmond-Peel

Robots besturen, leren programmeren of films maken in combinatie met taal en verhalen.

Vanaf 27 januari start Bibliotheek Helmond-Peel met TechLab Expedities: workshops waarin kinderen van 8 tot en met 14 jaar kennismaken met nieuwe media en technologie.

Veel kinderen hebben interesse voor robots, programmeren, gamen, filmtechnieken, ontwerpen en alle andere technische mogelijkheden die deze tijd ons biedt. Op school maken kinderen hier kennis mee, maar wat als je meer wilt? Vanuit deze gedachte start Bibliotheek Helmond-Peel met de expedities.

Wil je de taal leren spreken van robots? Dan is het slim om, net als met het leren van andere vreemde talen, daar vroeg mee te beginnen. Jong geleerd is immers oud gedaan. De kinderen leren allerlei vaardigheden inzetten die passen bij de 21e eeuw. Denk hierbij aan creatief en kritisch denken, probleemoplossend werken en het inzetten van computertaal. Tegelijkertijd wordt het taalgebruik van de kinderen gestimuleerd.

De expedities bestaan uit vier workshops met een opbouw in moeilijkheidsgraad. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld eerst de basis van programmeren met Scratch. Daarna leren ze een robot te programmeren met LEGO WeDo of Mindstorms en tot slot gaan ze een programmeerchallenge met elkaar aan. Aan het einde van elke workshop wisselen de kinderen hun ervaringen uit. Dit laatste is een belangrijk onderdeel, het draagt bij aan taalontwikkeling en aan een onderzoekende houding.

Op 14 mei wordt er een fysiek TechLab geopend in Bibliotheek Helmond waar de kinderen kunnen ontdekken en experimenteren. Hier worden niet alleen de expedities georganiseerd, maar ook allerlei andere activiteiten die met digitale geletterdheid te maken hebben, zoals CoderDojo, activiteiten rondom de Week van de Mediawijsheid en groepsbezoeken voor scholen. Kinderen in de regio worden zelfs uitgedaagd om mee te denken over het TechLab.

Op 14 januari wordt een workshop georganiseerd in Bibliotheek Helmond. Ze mogen al hun ideeën uitwerken in een ontwerp en tot leven brengen in een prototype. Degene met het leukste ontwerp mag gratis deelnemen aan een van de expedities.

Het is een project dat in ontwikkeling is en blijft. Afhankelijk van de vraag en behoefte in de Brainportregio worden activiteiten georganiseerd en wordt het TechLab aangepast of uitgebreid. “De verbinding en samenwerking tussen scholen, bedrijven en de gemeente is hierbij belangrijk”, aldus Sanne Respen, projectleider van het TechLab.

Robin Verleisdonk, directeur Bibliotheek Helmond-Peel: “We willen laten zien dat de bibliotheek meer is dan boeken, dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de Brainportregio. Een aanbod voor ontdekkend en creatief leren op het gebied van technologie en media sluit daar uitstekend bij aan. Het TechLab is een van die activiteiten waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van mensen door informeel te leren.”

Het TechLab is een initiatief van BiblioPlus in Boxmeer. Wegens succes wordt het uitgerold in andere bibliotheken in Zuidoost-Brabant. De bibliotheken werken actief samen en leren van elkaar door het uitwisselen van ervaringen.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab.