Vogelmarkt Zang en Kleur in centrum De Beiaard

Op zondag 12 januari van 9.00 tot 11.30 uur houdt vogelvereniging Zang en Kleur uit Asten een vogelmarkt in dienstencentrum De Beiaard in Asten.

Er zal een ruime sortering vogels worden aangeboden zoals kanaries, tropische vogels, cultuurvogels en kleine en grote parkieten.

Daarnaast wordt een ruim assortiment aan voer en vogelbenodigdheden aangeboden.

U wordt vanaf 9.00 uur in de gelegenheid gesteld om uw vogels te koop of te ruil aan te bieden volgens het marktreglement van ‘Zang en Kleur’.

Zie daarvoor: www.zangenkleurasten.nl.

Meer info: Piet van Eijk, tel. 06-83773989.

Entree € 1, bezoekers tot en met 16 jaar gratis.