Juridische fusie St. Franciscus en Amaliazorg van de baan

In het najaar van 2019 hebben de Raden van Bestuur respectievelijk de Raden van Toezicht van zorgcentrum St. Franciscus in Gilze en zorgorganisatie Amaliazorg, actief in Asten, Mariaheide, Oirschot en Oisterwijk, gezamenlijk een intentieverklaring getekend om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om te komen tot een juridische fusie, omdat de meerwaarde van één organisatie met bundeling van krachten werd onderkend.

De Raden van Toezicht hebben voorafgaand aan de start van dit onderzoek onderling gesproken over de wijze waarop de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur voor de nieuwe organisatie zouden moeten worden samengesteld.

Daar zijn de Raden van Toezicht uiteindelijk niet uitgekomen.

Tijdens deze gesprekken werd geleidelijk duidelijk dat de standpunten over de wijze van werving en selectie voor de nieuwe bestuurder respectievelijk over de vorming van de nieuwe Raad van Toezicht voor de nieuwe te vormen entiteit uiteindelijk ver uit elkaar lagen, waarna de Raden van Toezicht gezamenlijk hebben besloten om de gesprekken niet verder door te zetten. Tot een haalbaarheidsonderzoek is het niet gekomen.

De beide zorginstellingen sluiten niet uit dat beiden in de toekomst op onderdelen de samenwerking met elkaar blijven zoeken, ook al is een juridische fusie van de baan.