Slotconcert Klasse! Muziek

In 2019 is Muziekvereniging Jong Nederland Asten gestart met het gratis aanbieden van muziekonderwijs voor de groepen 5 van basisscholen in de gemeente Asten. Dit project heet Klasse! Muziek.

Groep 5 van basisschool Het Talent is negen lesweken geleden gestart met Klasse! Muziek.

De leerlingen zijn de afgelopen weken zowel met blaas- als slagwerkinstrumenten bezig geweest. De leerlingen hebben de instrumenten van MJNA deze periode in bruikleen gehad. Zo kon er ook thuis geoefend worden.

Gedurende het project Klasse! Muziek is er toegewerkt naar een afsluitend concert waarbij de kinderen samen spelen.

Het slotconcert van Klasse! Muziek Het Talent vindt plaats op maandag 27 januari van 18.00 tot 19.00 uur in De Beiaard.

Het B- en C-Orkest blazers én slagwerkers van MJNA leveren ook een bijdrage aan dit slotconcert.

Familie van de leerlingen en geïnteresseerden zijn welkom om naar het resultaat te komen luisteren.

Harrie van Otterdijk en Antoine van Rooij, beide docenten en dirigenten bij MJNA, hebben de muzieklessen verzorgd en zullen ook het concert dirigeren.

Basisschool Voordeldonk ging Het Talent al voor.

De basisscholen St. Lambertus/Het Lover en St. Bonifatius volgen nog.