SIRIS.nl

Kinderraad Prodas adviseert Onweerstaanbaar Someren

De Kinderraad van Prodas helpt bedrijven met vragen en probleemstukken.

Op maandag 20 januari gingen de leerlingen van groep 8 van basisschool LeerRijk in dialoog met burgemeester Dilia Blok en wethouder Louis Swinkels van de gemeente Someren en vertegenwoordigers van Onweerstaanbaar Someren, Waterschap Aa en Maas, woCom, ZLTO en Rabobank over hoe er samengewerkt kan worden aan een klimaatbestendig Someren.

De dialoogsessie werd geleid door Kristel Berkvens van stichting Prodas.

De jongens en meisjes van LeerRijk kwamen met verrassende ideeën op de proppen om Someren klimaatbestendig te maken; water opvangen in regentonnen of in reservoirs waaruit het water wordt opgepompt en over de tuinen gesproeid kan worden, 'groene' daken met mos en het belonen van burgers en/of buurten die meedoen met het klimaatbestendig maken van Someren met bijvoorbeeld een buurtfeest.

Het programma Onweerstaanbaar Someren gaat zeker aan het werk met de ideeën van de LeerRijkers.