Extra vergadering Dorpsoverleg Lierop over verkeersonderzoek

Dorpsoverleg Lierop houdt op maandag 27 januari een extra vergadering over o.a. het onlangs gehouden verkeersonderzoek.

Deze vergadering begint om 19.30 uur in Henricushof.

Vorig jaar heeft er een nieuw verkeersonderzoek voor het doorgaand verkeer door Lierop plaatsgevonden. Het doel van het onderzoek was om gezamenlijk vanuit de diverse belangen te bekijken of de huidige maatregelen het gewenste effect hebben en of er aanvullende verkeersmaatregelen mogelijk zijn, waardoor de ervaren verkeersoverlast verder vermindert.

Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek bekend en worden er maatregelen op de korte en lange termijn voorgesteld.

Het college zal de resultaten en het advies tijdens de vergadering toelichten en de reacties peilen.