Lezing over de gladde slang bij IVN Asten-Someren

De gladde slang is één van de drie slangensoorten die in Nederland voor komt.

De slang staat op de rode lijst van de bedreigde soorten.

Hij is zeldzaam maar komt ook voor in de Peel.

Over het leven en de kenmerken van deze slang geeft Jack Feijen op donderdag 30 januari om 20.00 uur in verenigingsgebouw De Stulp een lezing voor IVN Asten-Someren.

Iedereen is welkom.

De toegang is gratis.

De gladde slang behoort tot de reptielen. Aan de orde komen de kenmerken en de soorten slangen die in Nederland voorkomen. Op de gladde slang wordt vervolgens verder ingezoomd. Waar komt die naam vandaan? Wat is het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje? Waar komen ze voor? Wat eten ze?    

Gladde slangen zijn vrij lastig te vinden. Om meer van deze kwetsbare soort te weten te komen, worden ze al vrij lang door RAVON gemonitord. Het gaat hierbij dan alleen om het vaststellen of in een gebied slangen voorkomen. De laatste jaren wordt in de Peel ook veel uitgebreider onderzoek gedaan. Ook hierover zal het een en ander worden verteld door Jack Feijen die bij de monitoring in de Peel is betrokken.