Slotconcert Klasse! Muziek van Het Talent

In 2019 is Muziekvereniging Jong Nederland Asten gestart met het gratis aanbieden van muziekonderwijs voor de groepen 5 van basisscholen in de gemeente Asten. Dit project heet Klasse! Muziek.

Groep 5 van basisschool Het Talent is negen lesweken geleden gestart met Klasse! Muziek.

De leerlingen zijn de afgelopen weken zowel met blaas- als slagwerkinstrumenten bezig geweest. De leerlingen hebben de instrumenten van MJNA deze periode in bruikleen gehad. Zo kon er ook thuis geoefend worden.

Gedurende het project Klasse! Muziek werd toegewerkt naar een afsluitend concert waarbij de kinderen samen spelen.

Het slotconcert van Klasse! Muziek Het Talent vond plaats op maandag 27 januari in De Beiaard.

Het B- en C-Orkest blazers én slagwerkers van MJNA leverden een bijdrage aan dit slotconcert.

Harrie van Otterdijk en Antoine van Rooij, beiden docenten en dirigenten bij MJNA, verzorgden de muzieklessen en dirigeerden ook dit concert.