SIRIS.nl

Nieuwe bestuursleden bij ZijActief Ommel

Tijdens de jaarvergadering van ZijActief Ommel is het bestuur van ZijActief aangevuld met nieuwe bestuursleden.

Afscheid werd genomen van voorzitter Betsie Jansen. Zij heeft de voorzittershamer overgedragen aan Riny Smeets.

Het nieuwe bestuur bestaat nu uit de volgende leden: Maria de Groot, Gerda van de Ven, Riny Smeets, Karin Berkers, Ilse van Dijk en Nicky Dieters.