Verkeersveilige Kanaalstraat bij achterbanbijeenkomst Zùmmers Belang CDA

Het bestuur, de fractie en wethouder Louis Swinkels van Zùmmers Belang CDA nodigen iedereen uit om op maandag 17 februari de achterbanbijeenkomst bij te wonen.

De bijeenkomst vindt plaats in De Ruchte en begint om 20.00 uur.

Op de agenda van de commissies staan enkele onderwerpen voor een interessante discussie.

Naast het vaststellen van het Bestemmingsplan Buitengebied en de huisvesting van arbeidsmigranten staat ook het invoeren van een 30 km-zone in de Kanaalstraat op de agenda.

Omwonenden hebben hun ongenoegen kenbaar gemaakt over het vele verkeer dat met hoge snelheid gebruik maakt van de Kanaalstraat en de geluidsoverlast die daarmee gepaard gaat.

In afwijking van eerder vastgesteld beleid stelt het college nu voor om tegemoet te komen aan de klachten van de omwonenden en in de Kanaalstraat (traject Geldestraat-Ter Hofstadlaan) een 30 km-zone in te voeren.

U kunt hierover meepraten tijdens de achterbanbijeenkomst van het Zùmmers Belang CDA.Verder praat wethouder Louis Swinkels u bij over een aantal zaken, die op dit moment in de gemeente spelen.

Uiteraard bent u vrij om andere onderwerpen ter sprake te brengen.

Inloop in De Ruchte vanaf 19.45 uur.