Lezing ‘Vlinders in de Peel’ bij IVN Asten-Someren

De Peel is een vlinderrijk gebied.

Welke vlinders komen er voor, welke eisen stellen ze aan hun omgeving en wordt hun voortbestaan bedreigd door werkzaamheden in de Peel en klimaatverandering?

Onder de titel ‘Dag’vlinders in de Peel’ zoomt Ad Brouwers in op de vlinders in de Peel en hun bedreigingen.

De lezing vindt op donderdag 27 februari plaats in IVN-gebouw De Stulp.

Aanvang 20.00 uur.

De toegang is gratis.

De vlinders staan in Nederland onder druk. Van de zeventig soorten die ons land rijk was, zijn er achttien uitgestorven, terwijl dertig van de overgebleven soorten op de Rode Lijst staan.

Wat betekent dit voor Oost-Brabant en hoe staat de vlinderfauna ervoor? Jaap Halma en Ad Brouwers hebben gedurende drie jaar tijd 26 soorten dagvlinders gespot in hun onderzoekroute aan de Kokmeeuwenweg. Wat hen opviel is de grote fluctuaties van verschillende soorten. Waarschijnlijk heeft dit niet alleen te maken met klimaatsverandering, maar zeker ook met de werkzaamheden en beheer in dit deel van de Astensche Peel.

De Groote Peel staat bekend als vlinderrijk gebied vanwege het spiegeldikkopje dat alleen nog in de Peelregio in Nederland voor komt. Door te zorgen voor betere leefomstandigheden voor vlinders zullen ook veel andere planten en dieren profiteren.

De Vlinderstichting zet zich in voor behoud en herstel van de vlinders in ons land. Tijdens deze open avond zal aan de orde komen hoe vlinders leven en wat ze nodig hebben, welke vlinders bij ons in de buurt en elders in Europa rondvliegen.