Karin van Tilburg Contente Vrouw en Regar Knapen Contente Man 2020

De Organisatie Rustige Dinsdag maakte op dinsdag 25 februari in Het Wapen van Asten de Contente Vrouw en de Contente Man 2020 bekend.

De Contente Mens is een vrijwilliger, die een keer in het zonnetje gezet moet worden.

Contente Vrouw 2020 is Karin van Tilburg (Iepelaar). Karin is actief bij de de Zeskamp Asten, zowel in de tent als ook op het veld. Zij was mede-oprichtster van de wijkraad Asten-Noord en ook jarenlang actief bij BV De Hemelberg. Karin draagt ook buiten Asten haar steentje bij in Hospice De Populier in Bakel.

De Contente Man 2020 is Regar Knapen (Achterbos). Regar draagt zijn steentje bij aan Jong Nederland Asten, eerst als lid en nu als leiding bij deze vereniging. Hij is ook al jarenlang actief bij de vrijwillige brandweer.