Dolle Dinsdag in R'Ommelpottersland

Op dinsdag 25 februari was het weer Dolle Dinsdag in R'Ommelpottersland.

In De Kluis werd een open podium gehouden, waar jong en oud optraden met zang, dans en muziek.

Tussendoor speelden de organisatoren, de leden van blaaskapel D'Ommelaers, de middag aan elkaar.