Samen werken aan een klimaatbestendig Someren

Vanuit de gemeente Someren, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel zijn de afgelopen tijd maatregelen getroffen om Someren klimaatbestendiger te maken.

Dat is nodig omdat het klimaat verandert. Maar er is meer nodig. Er is hulp nodig van iedereen.

Het is belangrijk dat iedereen een bijdrage levert om de gevolgen van de klimaatverandering zo veel als mogelijk te beperken.

Rabobank Peelland Zuid houdt op maandag 23 maart, in samenwerking met Onweerstaanbaar Someren, een informatieve en inspirerende avond.

Leden van Rabobank zijn welkom.

Gastsprekers op deze avond zijn meteoroloog en SBS6 weerman Dennis Wilt en namens Onweerstaanbaar Someren wethouder Louis Swinkels.

Deze avond begint om 19.00 uur in de aula van het Varendonck College, Kanaalstraat 12-14 in Someren. 

Aanmelden kan tot en met vrijdag 20 maart via https://sites.rabobank.nl/peellandzuid/onweerstaanbaarsomeren.