Bijeenkomst veilige schoolomgeving Beatrixlaan

Bijeenkomst veilige schoolomgeving Beatrixlaan

Aan de Beatrixlaan nabij het Varendonck College in Asten wordt een nieuwe basisschool en integraal kindcentrum gebouwd.

Voor de bouw van de school heeft de Astense gemeenteraad aan Prodas een bedrag ter beschikking gesteld.

Op donderdag 19 maart vindt er een bijeenkomst plaats waarin de gemeente Asten u bijpraat over de stand van zaken rond de bouw van de school en de aanpak voor de herinrichting van de schoolomgeving.

Daarnaast is de gemeente benieuwd wat u belangrijk vindt als het gaat om een (verkeers-)veilige schoolomgeving.

De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur bij het Varendonck College in Asten.

Aanmelden kan via e-mail schoolomgeving@asten.nl.

Voor de bouw van de school is Prodas zelf aan zet. Eén van de eerste stappen die Prodas hiervoor moet uitvoeren is een onderzoek met betrekking tot een scholenfusie. Actuele informatie over het onderzoek scholenfusie kunt u vinden op www.prodas.nl en de websites van de Lambertusschool, de Bonifatiusschool, Het Lover onder de kop ‘Onderzoek scholenfusie’.