Bij verkoudheid, hoesten of koorts, blijf thuis!

Het RIVM heeft op vrijdag 6 maart een nieuw advies voor de provincie Brabant afgegeven over COVID-19 (Coronavirus).

De voorzitters van de Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant Noord en Brabant-Zuidoost en de burgemeesters adviseren inwoners om dit advies van de RIVM vanaf nu op te volgen.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken.

Dit betekent: blijf thuis.

Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM op zaterdag 7 maart een steekproef naar COVID-19.

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt.

Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, start het RIVM zaterdagochtend met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus.

Mocht u klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verkleint u de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Of heeft u vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via tel. 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.