Algemeen Belang wil veiligere oversteek zebrapaden

Naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 4 maart ging Algemeen Belang op zaterdag 7 maart bij de burger op bezoek.

Een motie (ingediend door Algemeen Belang, PGA en VVD) voor een veiligere oversteek op zebrapaden in Asten en een verlicht zebrapad in de Logtenstraat kreeg niet de meerderheid omdat de andere partijen er geen geld voor willen vrijmaken en/of het nut er niet van inzien.

Algemeen Belang denkt met een niet al te dure voorziening de gebruiker van het zebrapad meer zichtbaar te maken waardoor het oversteken door alle weggebruikers beter gaat opvallen.

Algemeen Belang: ,,Zelfs de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde benadrukt in haar rapport van februari 2020 het belang van goede verlichte zebrapaden. Zebrapaden verdienen meer aandacht als geheel en dienen als bijzondere locatie (soort conflictgebied) verlicht te worden gedurende duisternis''.

Om deze noodzaak kracht bij te zetten benaderden leden van Algemeen Belang de burgers van Asten en vroegen zij middels een drietal korte vragen om hun mening.

De antwoorden worden aan de wethouder overhandigd tijdens de eerstvolgende commissievergadering Ruimte.