Kerken in Asten en Ommel blijven open voor gebed

Het bestuur van de Franciscusparochie Asten-Someren heeft besloten dat de weekviering in Ommel om 8.30 uur kan doorgaan met het verzoek om ver van elkaar te gaan zitten.

De Aanbidding en de Kruisweg vervallen.

Misintenties kunnen op een later moment gebeden worden.

De kerk van Asten en Ommel blijven open voor gebed.