SIRIS.nl

Hart van Heuze gesloten tot en met 31 maart

In de lijn van de adviezen van het RIVM heeft het bestuur van Hart van Heuze in Heusden besloten om Hart van Heuze te sluiten vanaf zaterdag 14 tot en met dinsdag 31 maart.

Uitzondering hierop zijn spreekuren, die met zorg en welzijn te maken hebben zoals het bloedprikken en de Dorpsondersteuner.

Mochten deze later zelf besluiten om tijdelijk te stoppen dan wordt u daarover via de betreffende partij geïnformeerd.

Zie www.hartvanheuze.nl voor de openingstijden.