Leefbaar Asten stelt schriftelijke vraag over coronacrisis en de gevolgen voor ondernemers en zzp'ers

De politieke groepering Leefbaar Asten heeft een schriftelijke vraag gesteld aan het college van B en W over de de coronacrisis en de gevolgen voor ondernemers en zzp'ers.

Leefbaar Asten vraagt om uitstel van inning van gemeentelijke belastingen voor ondernemers en zzp'ers.

De tekst van de toelichting:

Leefbaar Asten vraagt het college om te onderzoeken hoe uitstel van gemeentelijke belastingheffing voor ondernemers en zzp’ers gerealiseerd kan worden. De gemeentelijke aanslagen voor o.a. OZB zijn onlangs opgelegd. Ondernemers en zzp’ers kunnen door de coronacrisis in acute liquiditeitsproblemen komen. De gemeente kan zijn steentje bijdragen door uitstel van betaling van de opgelegde gemeentelijke belastingen te verlenen. Bij de belastingdienst kan er al een beroep worden gedaan op uitstel indien het coronavirus leidt tot financiële problemen.

Leefbaar Asten hoort graag welke actie het college onderneemt op de bovenstaande vraag.