BSOB verstuurt geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen

Het kabinet heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Hierdoor zijn er mensen die minder of geen inkomen hebben de komende tijd.

Alle deelnemende gemeenten en het Waterschap willen deze mensen graag tegemoet komen en hebben daarom een aantal maatregelen genomen.

Tot en met 18 mei verstuurt het Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) geen nieuwe aanslagbiljetten. Ze versturen in deze periode ook geen aanmaningen en dwangbevelen.

Alle bedragen, die nu nog open staan, hoeven pas 31 mei betaald te zijn. Dat geldt al voor het aanslagbiljet dat u in februari ontvangen heeft. Maar het geldt ook voor aanslagbiljetten, aanmaningen of dwangbevelen die u eerder al ontvangen heeft. Wilt u weten welk bedrag u nog moet betalen? Log dan in op de digitale balie.  

Kunt u het bedrag dat u nog moet betalen niet voor 31 mei betalen? En heeft u geen automatische incasso? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar tel. 088-5510000 of vul het contactformulier in.

Heeft u een automatische incasso? Dan schrijven zij het bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.