Groei & Bloei: geen zomerreis, wel voortuinkeuringen

Ook bij Groei & Bloei Asten-Someren zijn alle activiteiten tot 1 juni afgelast.

De zomerreis van 21 tot en met 27 juni naar Duitsland-Frankrijk-Luxemburg) is geannuleerd.

De risico’s zijn te groot. Nagenoeg de hele deelnemersgroep valt qua leeftijd binnen de meest kwetsbare risicogroep en ook het reizen zelf kan niet plaatshebben binnen de richtlijnen van het RIVM.

Annuleringen (busreis, tuinbezoeken, hotels, maaltijden e.d.) moeten ruimschoots vooraf gebeuren.

De betaalde reissom wordt terugbetaald.

Over het al dan niet doorgaan van de voortuinenwedstrijd is contact geweest met het RIVM. De wedstrijd kan vooralsnog doorgaan.

De keuringen vinden in mei, juni en augustus plaats. Dit gebeurt namelijk door één persoon (keurmeester) en binnen de richtlijnen van het RIVM.

Over de slotmanifestatie (presentatie van de uitslagen) wordt later beslist. 

Geniet de komende tijd van uw tuin en planten.