Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft vrijdag 27 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld.

Hierin zijn de maatregelen verwerkt die op 23 maart door het Rijk zijn ingevoerd voor bestrijding van het coronavirus. Dit maakt het mogelijk om in de veiligheidsregio te handhaven op deze maatregelen.

De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd om bijvoorbeeld een gebied, winkel of locatie te sluiten, wanneer het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden niet wordt opgevolgd. Ook kunnen er boetes worden opgelegd als mensen zich niet aan de regels houden.

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan.

De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van volhouden.

Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen.

Deze noodverordening geldt tot en met maandag 6 april (of tot deze wordt ingetrokken).

De verordening staat op de website van VRBZO.