Natuurgebieden waar het een stuk rustiger is

Het IVN Asten-Someren heeft al haar activiteiten afgelast.

Toch kan het IVN u van dienst zijn.

Het advies is thuis blijven. Als u er toch even 'uit' moet, heeft het IVN enkele tips.

U kunt (binnen de richtlijnen) genieten van de ontluikende natuur.

Probeer dat te doen op een rustiger moment, bijvoorbeeld buiten het weekend, in de vroege ochtend of late avond.

Dat geeft aan mensen, die qua tijd minder flexibel kunnen zijn, meer gelegenheid de natuur in te gaan zonder het risico te lopen in een 'groepsbijeenkomst' terecht te komen.

Het IVN raadt u aan om ter afwisseling eens een ander gebied op te zoeken.

Kijk op www.ivn.nl/afdeling/asten-someren onder natuurgebieden.

Daar krijgt u nadere informatie over die gebieden.