Voortgang nieuw gemeenschapshuis in Asten herzien

Het project nieuwe gemeenschapshuis Asten lag tot twee weken geleden nog op schema.

Op 24 maart zou de gemeente Asten het voorlopig ontwerp in De Klepel presenteren aan de inwoners van Asten. Om daarna de volgende stap te zetten naar de uiteindelijke realisatie met in het najaar 2020 de sloop van De Klepel en de bijgebouwen op de locatie.

‘Het Huis van Asten’ realiseert de gemeente voor de inwoners Hun betrokkenheid, inspraak en draagvlak is van wezenlijk belang. Tijdens het gehele proces werden de inwoners daarom uitgebreid betrokken.

Dit wil de gemeente natuurlijk voortzetten, maar het coronavirus en de maatregelen daaromheen steken daar nu een stokje voor. Het college van B & W heeft daarom besloten de planning van de werkzaamheden te herzien.

Met een aangepaste planning kan de gemeente de gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden via fysieke bijeenkomsten blijven betrekken bij het project en de verdere uitwerking zoals het ontwerp van het nieuwe gemeenschapshuis.

Concreet betekent dit:

- Start sloop: februari/maart 2021 (direct na carnaval).

- Oplevering gemeenschapshuis: april 2022.

Het projectteam van de gemeente gaat ondertussen waar mogelijk door met alle voorbereidende werkzaamheden.

De verhuizing naar de tijdelijke huisvesting van de gebruikers zal verder worden voorbereid.

De gebruikers worden grotendeels ondergebracht in De Beiaard vanaf de zomerperiode.

Alleen Onis Welzijn en de Bibliotheek gaan naar een andere locatie en zullen later dit jaar verhuizen.

De presentatie van het voorlopig ontwerp staat nu gepland voor 16 juni om 19.30 uur in De Klepel. Mits de RIVM-richtlijnen dat toelaten op dat moment.

Ook de einddatum van de vacature voor de bestuursleden van de exploitatiestichting is doorgeschoven van 22 maart naar 1 juni. De vacaturetekst is te vinden op www.asten.nl onder het kopje gemeenschapshuis.

Mochten er voor u vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u een e-mail sturen naar Gemeenschapshuis@asten.nl.