Gemeenteraadsvergadering met afscheid wethouder Martens en benoeming wethouder Bankers

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 14 april.

De vergadering begint om 20.00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen vindt deze vergadering plaats in de hal van het gemeentehuis.

De vergadering is niet toegankelijk voor publiek.

De vergadering zal live via SIRIS-radio te volgen zijn.

Een dag later is de vergadering te zien op SIRIS-tv.

Agenda:

1. Vaststellen agenda
2. Afscheid wethouder Theo Martens
3. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 maart 2020.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Benoeming en beëdiging wethouder John Bankers
6. Schorsing in verband met nieuw raadslid Rico ter Voert (CDA)
7. Onderzoek geloofsbrieven van nieuw raadslid Rico ter Voert
8. Beëdiging raadslid Rico ter Voert
9. Benoeming voorzitter en leden commissies
10. Benoeming vertegenwoordiger in externe organisatie
11. Vaststelling bestemmingsplan Ommel Kloosterstraat 8 2019
12. Sluiting