Ondersteuning gezocht voor online begeleiding scholieren

Ondersteuning gezocht voor online begeleiding scholieren

De gemeente Someren roept samen met de basisschoolorganisaties PlatOO en Prodas en het Varendonck College oud-leerkrachten, - onderwijsassistenten en pabo-studenten op voor ondersteuning.

“Wij zijn op zoek naar gekwalificeerde vrijwilligers die onderwijspersoneel kunnen ondersteunen bij de online begeleiding van kinderen,” aldus wethouder Theo Maas. “Nu we weten dat onze scholen tot de meivakantie gesloten blijven, is er behoefte aan extra mensen die kinderen online kunnen begeleiden bij hun schoolwerk. Vooral voor kinderen die een grotere achterstand lijken op te lopen.”

Wethouder Theo Maas heeft nauw overleg met de schooldirecties en wil met deze oproep voorkomen dat kinderen een nog grotere achterstand oplopen. “Leerkrachten zetten zich sinds de sluiting van de scholen ontzettend hard in om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm te geven. Dit vraagt ontzettend veel extra werk. Nu kinderen langer thuis blijven is extra ondersteuning zeer wenselijk.”

“Mensen die beschikbaar zijn en zich willen inzetten voor de scholieren in Someren kunnen dit kenbaar maken bij de verschillende contacten van onze scholen,” aldus Antonie van Vugt van het Varendonck College. “We kunnen op verschillende onderdelen hulp gebruiken. Denk aan inhoudelijke ondersteuning bij lesstof, maar ook voor de ondersteunen van planning en coachen van onze leerlingen zoeken we hulp.”

Beschikbaarheid kan kenbaar gemaakt worden aan Antonie van Vugt, Varendonck College via e-mail a.v.vugt@varendonck.nl, Nazan Schillings, De Ranonkel en PlatOO via e-mail nazan.schillings@obsderanonkel.nl.

Mensen, die zich willen aanmelden bij Prodas, kunnen dit doen via e-mail info@prodas.nl.