Mager afscheid van wethouder Theo Martens

De gemeenteraad van Asten vergaderde op dinsdag 14 april in de hal van het gemeentehuis.

Op de agenda stond het afscheid van wethouder Theo Martens.

Vanwege de maatregelen als gevolg van het coronavirus was het maar een 'mager' afscheid. Er waren korte toespraken van burgemeester Hubert Vos en CDA-fractievoorzitter Jos Leenders.

Theo Martens krijgt nog een echte afscheidsreceptie als de coronacrisis voorbij is.

Theo Martens uit Ommel is sinds mei 2005 wethouder namens het CDA. 

Martens was wethouder met de portefeuille verkeer en vervoer, openbare werken, onderwijshuisvesting, natuur en milieu, duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Hij was daarnaast verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet, dorpswethouder voor Ommel en portefeuillehouder van twee opgaven uit de toekomstagenda van de gemeente Asten: de transformatie van het buitengebied en een klimaatbestendig en energieneutraal Asten. Martens was ook ambassadeur verkeersveiligheid voor de regio Zuidoost-Brabant.

Zijn politieke loopbaan begon Martens als bestuurslid van het CDA Asten-Heusden-Ommel in april 1991. In 1997 werd hij verkozen tot voorzitter van de lokale CDA-afdeling. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 werd Martens met voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad van Asten. Na zeven jaar raadslidmaatschap volgde in 2005 het wethouderschap.

Martens was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, 2010, 2014 en 2018 lijsttrekker namens het CDA Asten-Heusden-Ommel.