Koninklijke onderscheiding voor Petra Berkers-Berkvens

Petra Berkers-Berkvens (61) uit Ommel ontving op vrijdag 24 april de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Hubert Vos deelde dat haar telefonisch mede.

Haar verdiensten:

1977-heden: EBHO Asten. Sinds 1977 is mevrouw Berkers-Berkvens actief als vrijwilliger bij EHBO-vereniging Asten. Vanaf 1978 tot 2016 zat ze in de redactie van het EHBO-blad en was zij bij nagenoeg alle evenementen te vinden als vrijwilliger en voor informatie voor de redactie. Vanaf 2007 tot op heden is zij evenementencoördinator. Zij verwerkt alle aanvragen, regelt de benodigde spullen en vrijwilligers, plus is zelf uiteraard ook vaak aanwezig. Met haar kennis, uitleg en positieve houding strikt ze nieuwe jeugdleden, die ze ook coacht en begeleidt. Dit is van groot belang voor de continuïteit van de vereniging.

Voor diverse andere hand- en spandiensten draait ze haar hand niet om, zoals bijvoorbeeld het wassen van EHBO-hesjes en dekens. Haar kennis en kunde zet ze tevens in voor haar woonplaats Ommel. Ze fungeert in het dorp als een soort van eenpersoons Eerste Hulp post en weekendarts, hetgeen van groot belang is voor de dorpsgemeenschap.

‘Midden jaren 90’-2013: KV Olympia. In de jaren '90 werd ze begeleidster van een jeugdteam, toen haar kinderen bij de jeugd korfbalden. Sindsdien kon er ook altijd een beroep op haar worden gedaan voor diverse hand- en spandiensten, bijvoorbeeld het wassen van shirts, kascontrole of het beheer van de EHBO-koffer, wat ze tot op heden nog altijd doet.

Ze is ook vaak als vrijwilliger aanwezig bij nevenactiviteiten voor de vereniging. Van 1995 tot 2013 zat ze in de redactie van het clubblad De Doorloper. Zij regelde o.a. adverteerders, het drukwerk en zorgde voor keurig uitgewerkte wedstrijdschema's en verslagen. Men is ervan overtuigd dat zonder haar inzet het clubblad niet zo lang had kunnen bestaan.

2007-heden: Parochie H. Franciscus Asten-Someren. Van 2000 tot 2007 was ze lid van de vormselwerkgroep. Vanaf 2013 is zij wijkcontactpersoon en fungeert als tussenpersoon tussen de pastoor en de mensen in haar wijk. Tevens brengt ze regelmatig brieven rond.

Zij is vanaf 2007 lid van het comité Grote Gildeprocessie Ommel. Deze processie vindt elke derde zondag van mei plaats. Zij heeft hierin een coördinerende rol; bereidt vergaderingen voor, notuleert, benadert potentiële deelnemers en zorgt dat alle benodigde attributen er tiptop uitzien.

Rondom de drukke meimaand werkt ze mee aan het schoonmaken van kaarsenbakken en ze zorgt voor de EHBO-vrijwilligers tijdens de diverse vieringen en bijzondere plechtigheden. Nadien werkt ze mee aan de grote schoonmaak van de kerk in juni. Verder regelt ze het poetsen van het koperwerk door het jaar heen en helpt uiteraard zelf mee.

Vanaf 2011 tot einde seizoen 2019 waste mevrouw Berkers-Berkvens trouw de voetbalshirts van het tweede elftal van Olympia Boys. Daarnaast staat zij er ook binnen Olympia Boys om bekend dat ze altijd bereid is hand- en spandiensten te verrichten als de vereniging een beroep op haar doet.

Van 1990 tot 2002 was Petra Berkvens-Berkers twee ochtenden in de week op vrijwillige basis leidster bij peuterspeelzaal P'Ommeltje in Ommel. Zij wist precies wat elk kind nodig had en haar pedagogische achtergrond kwam hier goed van pas.

Petra brengt om de vier weken het blad van de Katholieke Bond van Ouderen rond.

Daarnaast is zij mantelzorger voor haar moeder en heeft ze van 1982 tot enkele jaren geleden gecollecteerd voor diverse organisaties en later de gezamenlijke collecteweek.