Koninklijke onderscheiding voor Piet Schippers

Piet Schippers (81) uit Asten ontving op vrijdag 24 april de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Hubert Vos deelde dat hem telefonisch mede.

Zijn verdiensten:

1994-2006: Kerkbestuur H. Jozefparochie Asten. Van 1994 tot 2006 was Piet Schippers lid van het kerkbestuur van de H. Jozefparochie Asten. Naast reguliere bestuurstaken/vergaderingen en het verlenen van hand- en spandiensten, onderscheidt Piet zich door het feit dat hij degene was die na een sterfgeval in de parochie altijd de nabestaanden bezocht. Een goed luisteraar in vaak moeilijke omstandigheden, die op de juiste manier weet om te gaan met gevoelens van nabestaanden. 

1996-2001 Onis/Stichting Welzijn Ouderen. Van 1996 tot ongeveer 2001 was Piet gespreksleider van een maandelijkse contactgroep voor ouderen bij Onis Welzijn, bijv. over geloof, zingeving, politiek, cultuur, actualiteiten, etc. Belangrijk voor het netwerk van ouderen om over bepaalde onderwerpen te kunnen praten. Na zijn pensionering heeft hij tijdelijk succesvol de rol van interim-directeur op zich gepakt, in de tijd dat de Stichting Welzijn Ouderen in volle ontwikkeling was.

2000-heden: Seniorenvereniging Asten en Ommel. Al 20 jaar is Piet Schippers lid van KBO afdeling Asten-Someren en actief in diverse functies. Van 2001 tot 2010 was hij voorzitter van KBO afdeling Asten-Ommel. Een belangenbehartiger pur sang. Iedereen binnen de vereniging kent Piet. Hij was en is nog altijd een vertrouwenspersoon voor bestuur, vrijwilligers en leden. Tevens is hij het type dat zelf ook echt de handen uit de mouwen steekt. Na zijn voorzitterschap tot 2010 werd Piet in 2012 voorzitter van Kring Peelland, een overkoepelend orgaan van 15 KBO-afdelingen van de gemeenten Deurne, Asten en Someren. Dit heeft hij een aantal jaar gedaan tot de Kring werd opgeheven. Momenteel heeft Piet geen bestuursfunctie meer, maar als ouderenadviseur worden zijn kennis en kunde nog vaak geraadpleegd.

2015-heden: Savant De Lisse. Sinds juni 2015 is Piet vrijwilliger bij Savant De Lisse in Asten. Eén dagdeel per week is hij aanwezig op de afdeling PG (dementerenden) om een praatje te maken met bewoners, samen een activiteit op maat te ondernemen en te lachen of zingen. Dit is een waardevol moment voor de bewoners. Nadien ondersteunt hij nog tijdens de maaltijd.

2016-heden: Alzheimer Café Peelland. Piet Schippers was in 2016 mede-oprichter van het Alzheimer Café Peelland en is sindsdien als bestuurslid actief. Hij vervult de rol van gespreksleider en is daarmee één van de gezichten van het Alzheimer Café Peelland. Hij is nauw betrokken bij de voorbereiding van de avonden, zit in de programmacommissie die gastsprekers en muzikanten regelt en is dé verbinder met andere organisaties. Hij vindt het belangrijk het Alzheimer Café Peelland zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen en doet dit door ledenvergaderingen te bezoeken en artikelen voor clubbladen te schrijven.

Piet Schippers weet als geen ander verbinding te maken met de gasten en kan zich op natuurlijke wijze goed verplaatsen in de doelgroep, de naasten en de problematiek. Daarnaast zet hij zijn brede netwerk en kennis daar waar kan in.

Tot slot is Piet 50 jaar lang bloeddonor geweest en heeft hij vele jaren gecollecteerd voor diverse fondsen.

Piet Schippers was op de dag van de lintjesregen ook nog eens vijftig jaar getrouwd.