Koninklijke onderscheiding voor Jan Fleerakkers

Jan Fleerakkers (76) uit Asten ontving op vrijdag 24 april de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Hubert Vos deelde dat hem telefonisch mede.

Zijn verdiensten:

1962-1982: Voetbalvereniging Dosko‘32

Jan Fleerakkers was vanaf dag één van zijn lidmaatschap zeer betrokken bij de vereniging. Van 1962 tot 1982 was hij actief als jeugdvoetbaltrainer, jeugdleider en begeleider tijdens wedstrijden. Vanaf 1969 werd hij tevens voetbalscheidsrechter jeugdvoetbal. Eerst leidde hij de wedstrijden van teams van de eigen vereniging en nadat hij officieel KNVB-scheidsrechter werd deed hij dat voor de Jeugdkring De Kempen, tot aan zijn huwelijk en aansluitende verhuizing naar Asten. Jan Fleerakkers was tevens jarenlang kartrekker om jeugdspelers spelregels bij te brengen.

1970-heden: KNVB

Jan Fleerakkers is al 50 jaar scheidsrechter veldvoetbal bij de KNVB, eerst regionaal, daarna geheel Noord-Brabant en Zeeland. Naast zijn functie als scheidsrechter heeft Jan ook enkele jaren op landelijk niveau de functie van assistent-scheidsrechter uitgeoefend in de hoogste klasse van het amateurvoetbal.

Van 1980 tot 1992 was de heer Fleerakkers op provinciaal niveau 12 jaar lang lid van de Scheidsrechterscommissie veldvoetbal KNVB. Hij was verantwoordelijk voor opleiding, rapportage en aanstellingen van scheidsrechters in het veldvoetbal in Noord-Brabant.

Daarnaast was hij van 1983 tot 1996 op provinciaal niveau lid van de Scheidsrechterscommissie zaalvoetbal KNVB. Ook hier was hij verantwoordelijk voor opleiding, rapportage en aanstellingen van scheidsrechters, maar dan in het zaalvoetbal in Noord-Brabant.

De KNVB vindt dat Jan Fleerakkers een prominente vrijwilligersrol heeft vervuld en nóg vervult binnen het amateurvoetbal van de KNVB. Men ziet hem als een voorbeeld voor vele KNVB-officials.

Momenteel is Jan Fleerakkers nog altijd actief.

1969/70-heden: COVS Eindhoven e.o.

Sinds december 1969 is Jan lid van de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechter Groep Eindhoven e.o. (COVS Eindhoven e.o.), De vereniging organiseert o.a. trainingen, spelregelavonden, ontspanningsactiviteiten en heeft een eigen clubblad.

In de beginjaren heeft hij zich ook hier jarenlang ingezet voor de kennis van spelregels van het veldvoetbal. In 1975 is hij zelfs nationaal kampioen geworden.

Van 1976 tot 1981 was Jan Fleerakkers penningmeester van de vereniging. Vanaf 2006 tot op heden is hij een trouw lid van de onderhoudsgroep, belangrijk om de accommodatie in stand te kunnen houden. Verder nog altijd betrokken bij hand- en spandiensten.

1979-2001: COVS Nederland

COVS Nederland behartigt de belangen van de scheidsrechter en werkt nauw samen met de KNVB en haar districten. Van maart 1979 tot april 2001 was Jan Fleerakkers 22 jaar lang lid van Districtsbestuur Zuid 1, waarvan 19 jaar penningmeester. Dit district omvat de provincie Zeeland en het westelijke deel van de provincie Noord-Brabant.

Als lid van het Dagelijks Bestuur onderhield hij veel contacten met de verenigingen en bestuursleden in het district Zuid 1 (provincies Zeeland en Noord-Brabant) en was hij belangenbehartiger van de leden richting de KNVB.

Voor zijn vele verdiensten is hij op 3 maart 1986 onderscheiden met de Waarderingsspeld in zilver en op 17 april 1989 de Waarderingsspeld in goud.

Op 19 mei 2001 is hij vanwege zijn vele verdiensten benoemd tot Lid van Verdienste van COVS Nederland.

 

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat hij zich meer dan 15 jaar zeer actief als mantelzorger binnen zijn naaste familie heeft ingezet.