Zorgen voor elkaar in coronatijd

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers is versoepeld.

Je mag voortaan zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder door één of twee vaste personen met enige regelmaat bezoeken.

Houd daarbij wel rekening met de afstand van 1,5 meter.

Ga niet op bezoek als u verkoudheidsklachten heeft.

In de gemeente Someren wordt nauw samengewerkt om zeker in deze tijd kwetsbare inwoners goed in beeld te hebben. Het is belangrijk om voor elkaar te zorgen, om een extra oogje in het zeil te houden.

De gemeente vraagt iedereen om extra goed op elkaar te letten. Ziet u uw buurman of vrouw nog maar zelden? Of merkt u dat een naaste continu erg somber is? Kortom: maakt u zich zorgen om iemand? Bel diegene dan als de situatie het toelaat. Of neem contact op met een van de dorpsondersteuners. U kunt mensen ook wijzen op de bellijn van Onis Welzijn.

Is er sprake van agressie? Heeft u een vermoeden van huiselijk geweld of (kinder)mishandeling? Bel dan bij acute dreiging 112. In niet-acute situaties neemt u contact op met Veilig Thuis via tel. 0800-2000. Hier kunt u advies vragen of een melding doen. Dat kan anoniem. Of ga naar www.veiligthuiszob.nl voor adviezen en meer informatie.

Krijgt u minder bezoek dan normaal? Is het wel erg stil in huis en heeft u behoefte aan een praatje? Neem dan gerust contact met Onis op voor sociaal contact van mens tot mens. U kunt bellen om uw hart te luchten. Dat kan dagelijks (ook in het weekend) tussen 10.00 en 20.00 uur op tel. 0493-441233.

Heeft u een hulpvraag? Lukt het bijvoorbeeld niet om zelf boodschappen te doen of medicijnen te halen? Of wil jij graag hulp aanbieden? Onis Welzijn brengt vraag en aanbod bij elkaar. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur.