De scholen gedeeltelijk open per 11 mei

De scholen gedeeltelijk open per 11 mei

De basisscholen in de gemeenten Asten en Someren gaan weer gedeeltelijk open per 11 mei.

Dit is bekend gemaakt tijdens de persconferentie van het kabinet op 22 april.

Op basis van een richtlijn van de scholenkoepels en het RIVM heeft Prodas afspraken gemaakt over het heropenen. Aanvullend aan deze afspraken worden veel zaken concreet gemaakt op de eigen school. 

Algemeen

Scholen gaan open per 11 mei. Per dag mag er 50% van de kinderen op school aanwezig zijn. Bij Prodas kiezen ze ervoor kinderen hele dagen naar school te laten komen. Dit betekent dat op iedere school kinderen in groepen worden verdeeld en dat die groepen via een rooster naar school komen. In welke groep kinderen zit en op welke dagen zij naar school gaan, wordt op school bepaald. 

De kinderen van het SBO gaan allemaal iedere dag naar school.

Kinderen en leerkrachten met klachten als snotteren of hoesten/niezen komen niet naar school. Doen ze dit wel, dan worden contactpersonen van de kinderen benaderd om ze te komen halen.

Indien er teveel leerkrachten ziek zijn, is het nog steeds mogelijk dat een groep kinderen niet op school kan komen terwijl zij wel voor die dag ingepland stonden. Uiteraard wordt er binnen de mogelijkheden van de school en Prodas naar oplossingen gezocht, maar het onmogelijke kan niet gevraagd worden van scholen.

De scholen gaan geen verloren tijd inhalen, maar de draad oppakken. Tijd op school wordt besteed aan instructie en sociaal-emotioneel welzijn. Op de dagen dat kinderen thuis zijn, is er huiswerk voor verwerking van de stof. Dit betekent ook dat leerkrachten niet op dezelfde wijze als ze dat nu doen, afstandsonderwijs geven.

Schoolreis, kamp, gymlessen waarbij gereisd moet worden, gaan niet door.

Er worden geen bijeenkomsten met alle ouders en alle kinderen georganiseerd. Wel kunnen scholen alternatieve schoolverlatersactiviteiten organiseren.

Er worden geen ouders toegelaten in de school en op het schoolplein. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de 1,5 meter afstand regels bij ophalen en brengen.

Hygiëne

Hygiënemaatregelen, zoals gesteld door RIVM, blijven van kracht. Voor iedere klas zijn flacons desinfecterende spray en handgel beschikbaar. Overigens is handen wassen beter dan het gebruik van handgel. 

Iedere dag worden de toiletblokken, alle deurklinken en oppervlakken die vaak met de handen aangeraakt worden, schoongemaakt.

Zorgen

Heeft u zorgen over de veiligheid van uw kind, maak dit dan bespreekbaar (via telefoon, e-mail of het ouderportaal) met de leerkracht of de directeur.

Vraagt u zich af of uw kind wel naar school kan in verband met klachten van uw kind, of uw huisgenoten, raadpleeg dan uw huisarts of de GGD. 


Trefwoorden: