Online achterbanbijeenkomst Zùmmers Belang CDA

In verband met de RIVM-maatregelen zijn achterbanbijeenkomsten van het Zùmmers Belang CDA niet mogelijk.

De politiek staat echter niet stil en input vanuit de achterban is daarbij wenselijk.

Het bestuur van het Zùmmers Belang CDA houdt daarom op maandag 18 mei vanaf 20.30 uur een online achterbanbijeenkomst.

Op de agenda staan enkele belangrijke onderwerpen.

Oud-CDA-Statenlid John Bankers - inmiddels wethouder in Asten - geeft online een toelichting op het bestuursakkoord dat de nieuwe Brabantse coalitie onlangs presenteerde.

Verder staan het streefbeeld van het landelijk gebied in de Metropoolregio Eindhoven, het ontwikkelingskader appartementencomplex Speelheuvelstraat 30 en de ontvlechting van I & A- samenwerking Asten-Someren ter discussie.

Uiteraard is er tijdens deze digitale bijeenkomst aandacht voor de gevolgen van het coronavirus in de directe omgeving. Moet er hulp verleend worden aan kwetsbare groepen, die over het hoofd worden gezien, en hoe kunnen ondernemers/middenstanders, die het moeilijk hebben, worden geholpen?

Belangstellenden, die mee willen praten over of luisteren naar deze onderwerpen, kunnen zich via e-mail melden bij voorzitter.cdasomeren@gmail.com.

U ontvangt dan verdere instructies hoe u online aan kunt sluiten. Vragen en/of opmerkingen kunnen per onderwerp vooraf naar het zelfde e-mailadres worden gestuurd. U kunt deelnemen als u over een computer, laptop, tablet of telefoon met camera en e-mail beschikt.

Ook als u geen politieke voorkeur heeft voor het Zùmmers Belang CDA bent u welkom tijdens de online bijeenkomst. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.