Algemeen Belang dient initiatiefvoorstel in

De politieke partij Algemeen Belang in Asten is blij dat er al wat beweging komt in ondersteuning naar verenigingen, die anders in financiële moeilijkheden dreigen te komen door de coronacrisis.

Fractievoorzitter Paul Bakens: ,,Na onze laatste oproep hebben de gebruikers van sporthal De Schop, het zwembad en de gymzaal aan de Schoolstraat een schrijven gekregen van de gemeente. Hierin staan duidelijk de regels verwoord hoe zij gebruik kunnen maken van kwijting van hun te betalen huren vanaf medio maart tot het weer in gebruik nemen van hun gebruikersruimte. Wij roepen dan ook verenigingen op, mochten ze dit nog niet gedaan hebben, adequaat te reageren om zodoende ook vrijgesteld te worden van deze huurlasten''.

Om nog meer te doen als gemeenteraad dient Algemeen Belang tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 mei een initiatiefvoorstel in met diverse verzoeken. Fractievoorzitter Paul Bakens vraagt hierbij ook steun aan alle andere politieke partijen indien ze wensen dit initiatiefvoorstel mee in te dienen en zodoende als eenheid naar buiten te treden.

In het initiatiefvoorstel staat een oproep om voor de buitensportverenigingen de veldhuren, die ze moeten betalen en mede bijdragen aan onderhoud op hun sportpark, voor een halfjaar niet te innen, de legeskosten voor terrasvergunningen over het jaar 2020 niet te innen, de reclamebelasting die de centrumwinkeliers betalen voor maar 50% te innen, de huur van in eigendom zijnde van de gemeente sportkantine voor drie maanden niet te innen en voor Museum Klok & Peel een gedeelte van hun gemiste entreegelden in overleg met de gemeente te compenseren.

Paul Bakens: ,Dit alles zal niet voldoende zijn, maar al deze kleine beetjes zullen deze verenigingen en ondernemers weer wat extra lucht en vertrouwen geven. Wij hopen dan ook dat alle leden en sponsoren van deze sportverenigingen hun clubs blijven steunen maar omgekeerd ook dat alle leden van deze verenigingen gaan en blijven winkelen in onze mooie gemeente Asten!''

Algemeen Belang doet ook nog een oproep aan het college van B & W om in goed overleg met de horecaondernemers hun terrassen waar mogelijk uit te breiden. Hier staat natuurlijk de veiligheid (afstand) voorop. Paul Bakens: ,,Meer ruimte betekent niet per definitie meer gasten maar men kan hierdoor wel een stukje verlies van zitplaatsen opvangen. Het centrum hoeft en mag absoluut niet (tijdelijk) autovrij worden. Horeca en winkeliers gaan hand in hand en creëren samen een goede harmonie en uitstraling naar onze bezoekers. De ondernemers in het centrum moeten ook in deze moeilijke tijd goed bereikbaar
blijven.''