Gemeenteraadsvergadering Asten

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 26 mei in gemeenschapshuis De Klepel.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt door SIRIS-radio rechtstreeks uitgezonden.

Agenda:

1. Vaststellen agenda
2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 april
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Privatisering blokhut Jong Nederland Asten
5. Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 Senzer
6. Concept Programmabegroting 2021 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost
7. Ontwerpbegroting 2021 & Meerjarenraming 2022-2024 van de GR Peelgemeenten
8. Regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied
9. Beëindiging I & A-samenwerking Asten-Someren
10. Voorjaarsnota 2020 en corona
11. BSOB Kadernota 2021
12. Conceptbegroting 2021 Metropoolregio Eindhoven
13. Initiatiefvoorstel financiële tegemoetkomingen gedupeerden coronacrisis
14. Schriftelijke vragen reglement van orde
15. Sluiting