Stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren kan een uitkomst zijn tijdens de coronacrisis

De coronacrisis veroorzaakt veel onzekerheid in de wereld. Ook in Asten en Someren zijn de gevolgen te zien.

Niet iedereen heeft de luxe van een vast inkomen, banen zijn in gevaar en het kan lastig worden om te voldoen aan de maandelijkse financiële verplichtingen.

Wellicht heeft u te maken met mensen die financieel in de problemen dreigen te komen. Tijd om dan orde op zaken te stellen. Stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren kan hierbij een uitkomst zijn.

Een mogelijkheid is dat er bij de stichting een formele aanvraag wordt gedaan voor een lening. Indien die wordt toegewezen kan met de zekerheid van het toegekende budget onderhandeld worden met de schuldeisers om te komen tot een eenmalige afkoop tegen finale kwijting. Daarmee kan dan de schuldenlast verder worden teruggebracht.

Stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren bestaat uit een groep gemotiveerde, deskundige en enthousiaste vrijwilligers uit Asten en Someren die in de afgelopen jaren geconstateerd hebben dat met name mensen met kleine schulden sneller geholpen zouden kunnen worden.

Met (financiële) ondersteuning van de gemeenten Asten en Someren en de stichting Steun Welzijnszorg zijn ze in 2019 van start gegaan.

Het hebben van betalingsproblemen geeft druk en veroorzaakt stress. Hierdoor kunnen allerlei andere problemen ontstaan (werk, gezondheid, relatie). Praktijk wijst uit dat het vaak lastig is om op eigen kracht hier uit te komen. Praktische ondersteuning door deskundigen en het snel aanpakken van de schulden in een zo vroeg mogelijk stadium voorkomt afglijden naar grotere problematiek. Essentieel hierbij is ook de motivatie van betrokkene(n) om aan de problemen te werken.

Wanneer u of uw organisatie iemand kent of begeleidt die iets zou kunnen hebben aan de mogelijkheden die Stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren biedt, dan kunt u een aanvraag doen namens de betrokkene. Hiervoor kunt u via e-mail info@burgerschuldhulp-asten-someren.nl een aanvraagformulier opvragen en vervolgens insturen. 

Die aanvraag wordt beoordeeld door onafhankelijke beoordelaars en dan voorgelegd aan het bestuur. Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt dan wordt er een overeenkomst van geldlening opgesteld met daarin afspraken over terugbetaling van de schuld aan de stichting en de begeleiding/coaching die betrokkene gedurende die periode ontvangt van u of een daarvoor toegeruste organisatie.