Acute droogte vraagt om zuinig watergebruik

Met het uitdrukkelijk verzoek om heel zuinig te zijn met water slaan Brabant Water, Rijkswaterstaat, Waterschap De Dommel, natuurbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap, landbouworganisatie ZLTO, Vereniging Industriewater, Brabantse molenstichting, Provincie Noord-Brabant en de gemeenten de handen ineen.

Ons (grond)water heeft dat nodig. De droogte van dit moment verdraagt geen uitstel.

Een liter water minder uit de kraan is een liter grondwater besparen. Brabants drinkwater wordt van grondwater gemaakt.

Ook bedrijven kunnen water besparen. Kijk kritisch of het slimmer kan in het bedrijfsproces.
Vang regenwater op en laat een regenbui niet in het riool verdwijnen. Koop nu een regenton of koppel je regenpijp af. Maak je tuin, inrit en dak groener. Laat regen in de grond zakken naar het grondwater.

Woon je aan een (droge) sloot of greppel: dam met een zandzak of flinke plank de sloot tijdelijk af. Overleg wel even met de buren. Het regenwater blijft zo langer in de sloot staan en stroomt niet direct weg. Als er een hele natte periode aankomt en de sloot dreigt te overstromen, haal dan de zandzak of plank weg.
Boeren die nog mogen beregenen: beregen gericht en nog zuiniger.

Terwijl iedereen genoot van de ‘zonnigste lente sinds begin van de metingen’ (bron: KNMI) werd het elke dag droger. Het is droger dan ooit - in ieder geval dan recordjaar 1976 - en we hebben al twee droge jaren achter de rug. De enige regen van betekenis dit voorjaar viel begin maart. April en mei waren record droog. Door warmte, wind en groeiende gewassen, planten en bomen neemt ook de verdamping toe. Het water in sloten en beken staat laag of ze zijn al drooggevallen. Het grondwaterpeil staat in het rood op de meeste plekken. Het watertekort onder en boven de grond neemt toe, terwijl met de warmte de behoefte aan water groeit: natuurgebieden, parken en openbaar groen verdrogen, tuinen worden gesproeid, zwembadjes gevuld en landbouwgewassen hebben water nodig.

De regen die de komende weken wordt voorspeld, is broodnodig, al is het voor de droogte een druppel op de gloeiende plaat. Op sommige plekken is nog maanden extra regen nodig om het grondwater aan te vullen.