Uitslag enquête profielschets nieuwe burgemeester

De gemeente Asten hield de afgelopen weken de enquête 'Wat voor burgemeester past bij Asten?'

De resultaten van deze enquête zijn meegenomen bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Asten.

Op woensdag 10 juni zal de Commissaris van de Koning Wim van de Donk de profielschets in ontvangst nemen. Daarmee kan de sollicitatieprocedure van start gaan.

De enquête is door maar liefst 603 inwoners ingevuld.

Op de vraag 'Wie is volgens u de ideale burgemeester voor Asten?' antwoordt 44% van de respondenten: 'Een echte burgervader/moeder'.

Qua bestuursstijl komt de volgende top drie naar voren:

Verbinder (een bruggenbouwer met de eigenschappen toegankelijk, begrijpend en zorgzaam)
Netwerker (met de eigenschappen ambitieus, creatief, belangengericht en open)
Aanjager (met visie en richting en het aangeven van duidelijke kaders).

Met betrekking tot vaardigheden scoren respectievelijk communicatief, inlevingsvermogen, integer en besluitvaardigheid hoog.

Bekijk ook onderstaand document: