Lancering fietsroute door Death Valley De Peel

Op woensdag 3 juni werd in Museum Klok & Peel in Asten het fietsroutenetwerk ‘Fietsen door Death Valley De Peel’ gelanceerd.

Dat gebeurde in het bijzijn van de vrijwilligers uit de zeven gemeenten, die de fietstocht mede hebben gemaakt. 

Na toespraken van Jolijn Brouwers, programmamanager Death Valley De Peel, Piet Snijders, inhoudelijk adviseur Death Valley De Peel en auteur gelijknamig boek, en Jeanette Hartjes, projectleider Activiteiten Death Valley De Peel, werden de eerste exemplaren van het fietsrouteboekje ‘Fietsen door Death Valley De Peel’ overhandigd aan de vertegenwoordigers van de zeven Peelgemeenten.

Het boekje omvat vijftien '75 jaar vrijheid'-fietsroutes in zeven Brabantse Peelgemeenten met uitlopers in vier Limburgse Peelgemeenten.

In het veertig pagina's tellende boekje heeft de initiërende projectgroep activiteiten van het project Death Valley De Peel fietsroutes aan elkaar geknoopt die de gemeenten Someren, Nederweert, Asten, Peel en Maas, Deurne, Horst a/d Maas, Venray, Gemert-Bakel, Laarbeek, Helmond en Geldrop-Mierlo aandoen.

De routes volgen zoveel mogelijk de bekende fietsknooppunten en leiden langs zo'n honderd 'points of interest', zijnde evenzoveel herdenkingsmonumenten en locaties waar tijdens de Tweede Wereldoorlog bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Op vrijwel al die interessante plekken zijn fietsborden geplaatst, waarop in het kort een lokaal oorlogsverhaal wordt verteld. Het is voor het eerst dat praktische regionale samenwerking op één cultuurhistorisch thema tot zo'n concreet product leidt.

Voor het fietsroutenetwerk kon de organiserende projectgroep - Jeanette en Rien Hartjes en Harrie Eijsbouts uit Asten - in de regio rekenen op medewerking van toeristische organisatie, heemkundekringen, historische verenigingen en Traces of War.

Inhoudelijk leunt 'Fietsen door Death Valley De Peel' op het gelijknamige boek met vijftig oorlogsverhalen van Piet Snijders, maar ook op andere regionale bronnen.

Het project én het fietsboekje - dat in een oplage van 20.000 exemplaren is gedrukt - werd voor 50 % gefinancierd door Waterschap Aa en Maas en de andere 50 % door de participerende gemeenten.

'Fietsen door Death Valley De Peel' is niet alleen een blijvende herinnering aan het herdenkingsjaar 2019-2020, het is tegelijk een toeristisch product waarmee alle Peelgemeenten de komende jaren hun voordeel kunnen doen. Ook kunnen de bewoners van De Peel met de fietstocht de omgeving herontdekken.

De fietsrouteboekjes zijn gratis verkrijgbaar bij Museum Klok & Peel, alle toeristische organisaties en sommige deelnemende gemeentehuizen.

Ook is het gratis te downloaden via www.deathvalleydepeel.nl/routes.