Masten ontrafelen het mysterieuze gedrag van vleermuizen in de Groote Peel

In opdracht van Staatsbosbeheer plaatsten onderzoekers van Regelink Ecologie & Landschap vorige week vijf masten in natuurgebied de Groote Peel.

Met de masten worden gezenderde vleermuizen gevolgd. Zo wil Staatsbosbeheer het gedrag van de dieren en het belang van de Groote Peel voor vleermuizen beter in beeld krijgen.

Regelink Ecologie & Landschap heeft in 2019 een eerste onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd in de Groote Peel. Daaruit blijkt dat verschillende soorten vleermuizen de Groote Peel gebruiken om te voedsel te zoeken. Een bijzondere bezoeker was de gewone grootoorvleermuis. Deze vleermuizen, die normaal gesproken het liefst dicht bij hun verblijfplaats eten, blijken meerdere kilometers af te leggen om in de Groote Peel te foerageren.

De Groote Peel is dus heel belangrijk voor deze en andere soorten vleermuizen, maar op welke manier is nog onbekend. Met dit onderzoek wil Staatsbosbeheer het gedrag en het landschapsgebruik van vleermuizen in de Groote Peel beter in beeld krijgen. Met de resultaten kan Staatsbosbeheer de vleermuizen beter beschermen.

Op meer te weten te komen over het gedrag van vleermuizen krijgen ze een zender opgeplakt. De masten kunnen de gezenderde vleermuizen continu en automatisch volgen. Zo hoeven de onderzoekers dankzij de masten minder vaak met de auto het gebied in. Dat voorkomt onnodige verstoring van de natuur.

Een zonnepaneel voorziet de masten van stroom. De masten zenden geen signalen uit maar ontvangen enkel de signalen van de zenders. De masten zijn dus niet verstorend voor de natuur en niet gevaarlijk voor de gezondheid. De vleermuizen ondervinden geen schade van het zenderen: de zenders worden volgens een strikt protocol opgeplakt en vallen binnen twee weken weer vanzelf af. De masten blijven naar verwachting tot eind juli in de Groote Peel staan.