Sterftecijfers in Asten en Someren

Het CBS heeft de sterftecijfers bekend gemaakt van week 1 tot en met week 22.

Op 27 februari werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maart het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus (COVID-19).

Op 11 maart heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19-uitbraak tot pandemie verklaard. 

Tijdens de eerste negen weken van de corona-epidemie in Nederland (week 11 tot en met week 19) was de sterfte hoger dan verwacht.

In die weken overleden bijna 9.000 mensen meer dan je in deze periode zou verwachten.

Mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), oudere mensen en mannen stierven relatief vaker dan mensen die geen zorg ontvingen, jongere mensen en vrouwen.

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 3.136 mensen per week. Daarna steeg de sterfte naar een maximum van 5.080 in week 14.

Sinds week 20 zit de sterfte onder het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode. Het is bekend dat na een periode van hogere sterft - ook wel oversterfte genoemd - vaak een periode van lagere sterfte - ook wel ondersterfte genoemd - volgt.

De ondersterfte betekent echter niet dat er geen mensen meer overlijden aan corona. In week 21 zijn 104 overleden COVID-19-patiënten aan het RIVM gemeld (stand donderdag 28 mei). Het uiteindelijke aantal kan zelfs nog hoger zijn omdat niet iedereen wordt getest op COVID-19.

In totaal overleden er bijna 36.000 mensen in week 11 tot en met week 19, bijna 9,000 meer dan verwacht, een oversterfte van 32 procent.

In week 11 tot en met week 19 overleden in totaal ruim 15.000mensen die langdurige zorg kregen in het kader van de Wlz. Dat zijn naar schatting ruim 5.000 mensen (53 procent) meer dan je in deze periode zou verwachten als er geen corona-epidemie was geweest.

In de overige bevolking - meer dan 17 miljoen mensen - overleden van week 11 tot en met week 19 bijna 21.000 mensen. Dat zijn zo’n 3.500 mensen (20 procent) meer dan verwacht.

In week 11 tot en met week 19 overleden relatief gezien vooral meer 75- tot 90-jarigen dan zonder corona-epidemie was te verwachten. De sterfte in deze leeftijdsgroep lag gemiddeld 42 procent hoger dan verwacht. Bij 90-plussers lag de sterfte ook hoger, maar in relatieve zin minder hoog dan onder 75- tot 90-jarigen. De sterfte bij 50- tot 55-jarigen lag relatief gezien hoger dan bij 55- tot 65-jarigen (27 procent tegen 18 procent).

In absolute zin overleden tijdens de corona-epidemie net iets meer mannen dan vrouwen, te weten 18.200 mannen en ongeveer 17.700 vrouwen. In de weken ervoor en ook in eerdere jaren, overleden juist iets meer vrouwen. Ook in relatieve zin overleden in week 11 tot en met 19 van 2020 meer mannen dan vrouwen. In deze periode was de sterfte onder mannen 37 procent hoger dan verwacht, terwijl de sterfte onder vrouwen 28 procent hoger was dan wanneer er geen corona-epidemie was geweest. In alle leeftijdsgroepen was tijdens de corona-epidemie de sterfte relatief gezien onder mannen hoger dan onder vrouwen.

Met name in het oosten van Noord-Brabant, in Limburg en rondom Zwolle lag de sterfte tijdens de corona-epidemie relatief gezien hoger dan in andere regio’s van Nederland. In de gemeente Uden overleden in week 11 tot en met 19 in totaal 178 mensen, iets meer dan drie keer zoveel als in de weken voor de corona-epidemie. Andere gemeenten waar het aantal overleden tijdens de corona-epidemie ten minste 2,5 keer zo hoog was als ervoor zijn Heerde, Meierijstad, Boekel, Bernheze, Peel en Maas, Zwartewaterland en Nunspeet.

De sterftecijfers in Asten en Someren in de weken 1 tot en met 22 zijn als volgt:

Asten: week 1: 2, week 2: 2, week 3: 2, week 4: 1, week 5: 1, week 6: 4, week 7: 4, week 8: 3, week 9: 4, week 10: 0, week 11: 5, week 12: 5, week 13, 5, week 14: 9, week 15: 11, week 16: 6, week 17: 4, week 18: 1, week 19: 2, week 20: 4, week 21: 5, week 22: 1.

Someren: week 1: 10, week 2: 7, week 3: 2, week 4: 2, week 5: 5, week 6: 3, week 7: 4, week 8: 2, week 9: 7, week 10: 3, week 11: 8, week 12: 7, week 13, 4, week 14: 16, week 15: 13, week 16: 6, week 17: 3, week 18: 7, week 19: 5, week 20: 5, week 21: 3, week 22: 3.

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/24/overledenen-provincie-en-gemeente-per-week-2020