Nieuwbouw voor starters in Someren-Eind

Het nieuwbouwplan De Goede Vaart in Someren-Eind heeft de instemming gekregen van de Somerense politiek.

In het gebied tussen de achterzijde van de percelen aan de Sluisstraat/Boerenkamplaan en ’t Vaartje worden 79 woningen gebouwd.

Daarvan is zestig procent bedoeld voor starters. Er komen vier kleine woonbuurten met zo’n twintig woningen elk.

De huizen komen rondom een centrale ruimte, die ervoor moet zorgen dat de wijkbewoners elkaar veel treffen.

De bouw gaat begin 2021 van start met de aanleg van de toegangswegen zodat in het voorjaar de eerste woningen kunnen worden uitgegeven.

Dit meldt het ED.