Koninklijke onderscheiding voor John Henkes

John Henkes (73) uit Someren-Heide ontving op donderdag 2 juli de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau tijdens een bijeenkomst voor de Somerense gedecoreerden in De Ruchte in Someren.

Burgemeester Dilia Blok was John op 24 april komen mededelen dat hij een lintje zou krijgen.

Zijn echtgenote Berthy speldde bij John de versierselen op.

John Henkes is binnen de gemeenschap van Someren-Heide alom bekend en zet zich al jaren in om de leefbaarheid van de kleine gemeenschap op allerlei gebieden te verbeteren.

Een opsomming van zijn verdiensten:

2005-2017: Voorzitter Dorpsoverleg Someren-Heide. In deze functie heeft John zich ingezet voor de realisatie van het IDOP (Integrale Dorps Ontwikkelingsplan) en was hij medeoprichter van de SHop, een door vrijwilligers gerunde dorpswinkel.

2015-heden: Coördinator Beheerscommissie De Bunt. Op vele fronten zet John zich in voor gemeenschapshuis De Bunt.

2013-heden: Organisator cursussen en docent bij Computerclub Senioren Someren-Heide.

1990-2015: Bestuurslid Agrarische Dagen Someren.

2006-2016: Voorzitter commissarissen Fanfare St. Jozef/Muziekvereniging Someren-Heide

1991-2000: Voorzitter Tennisvereniging SVSH.