Afscheid van peuterspeelzaalleidsters Tineke en Tonny

Op donderdag 9 en vrijdag 10 juli namen Tineke van Ooijen (31 jaar peuterspeelzaalleidster) en Tonny Cramers (30 jaar peuterspeelzaalleidster) afscheid.

Tineke van Ooijen is in oktober 1990 en Tonny Cramers is in maart 1991 gestart als peuterleidster bij Stichting Peuterspeelzalen Someren en meegegaan naar Norlandia Kinderopvang.

Ze hebben allebei dertien jaar samengewerkt bij eerst de Sint Lambertusschool en later basisschool LeerRijk.

Beiden hebben besloten om vervroegd met pensioen te gaan; ze zijn samen gestart bij de peutergroep en namen nu samen afscheid.

Tineke en Tonny hebben voorheen vele jaren bij peuterspeelzaal ’t Drempeltje gewerkt. In al die jaren hebben ze veel ontwikkelingen doorgemaakt; zoals van vrijwilliger naar pedagogisch medewerker en verhuizingen van stand alone-locaties naar locaties in de basisscholen.

Al bij stichting peuterspeelzalen Someren hebben ze veel kennis en ervaring opgedaan die in de jaren alleen maar verder zijn gegroeid.

Ze hebben veel peuters groot zien worden en later weer teruggezien als moeder/vader of zelfs als oma/opa maar ook peuters als stagiaire of collega.

Tineke en Tonny hebben altijd met veel plezier, betrokkenheid en enthousiasme gewerkt.