Stap voorwaarts voor de bouw van zorgappartementen in Heusden

Op 3 juli heeft het Astense College van B & W de omgevingsvergunning Bouw verleend aan de projectontwikkelaar voor de bouw van zorgappartementen in Heusden.

Deze vergunningverlening houdt in dat ze in Heusden op de voormalige locatie Unitas stappen kunnen zetten om te gaan starten met de bouw van twintig zorgappartementen. 

Medio 2018 startte in Heusden een initiatiefgroep met daarin de vertegenwoordigers van
het Dorpsoverleg, de seniorenvereniging, het Dorpssteunpunt en de Locatieraad.

Doelstelling was om invulling te geven aan het bouwen van zorgclusterwoningen voor de
(kwetsbare) ouderen in Heusden en om deze mensen hiermee langer in een vertrouwde
omgeving te kunnen laten wonen.

Dit burgerintiatief werd door de gemeente Asten breed ondersteund.

In augustus 2019 werd een intentieoverenkomst ondertekend, waarbij alle betrokken partijen de doelstelling, realisatie en exploitatie van deze kleinschalige woonvorm onderschreven.

In februari 2020 werd een verzoek voor de omgevingsvergunning ingediend en deze is nu
verleend. De genoemde initiatiefgroep is hier erg blij mee en ziet dit als een belangrijke
stap voorwaarts. Het is tevens een waardering voor de grote inzet en vele vergaderingen/overleg.

Het plan van aanpak voorziet er in, dat in week 30 de bouwhekken worden geplaatst en dat
er vervolgens in week 34 nog een grondsanering door de gemeente uitgevoerd gaat worden.

De planning is om dan medio september de bouwactiviteiten te gaan opstarten.

De doelstelling is dat er zestien woningen met zorgverlening komen. De kandidaat- gegadigen moeten wel over een W.L.Z.-indicatie met zorgzwaarte niveau tussen 4 tot en met 9 beschikken.

Voor dit nieuwe project heeft zich inmiddels al een aantal mensen aangemeld en is het nog steeds mogelijk zich in te schrijven. Ook kan men over de toewijzing nadere informatie opvragen.

Contactpersonen: Seniorenvereniging Heusden, Jos Knapen, tel. 0493-560334
Dorpsondersteuner, Arie van den Boomen, tel. 06-57644285

Na de zomervakantie wordt er in Hart van Heuze een inloopavond gehouden over de bouwplannen.