Museum Klok & Peel mag zich dementievriendelijk noemen

Wethouder Janine Spoor van de gemeente Asten heeft op dinsdag 21 juli in Museum Klok & Peel in Asten het certificaat 'Samen dementievriendelijk' uitgereikt aan Bram Nugteren, de vrijwilligerscoördinator van het museum.

Daarmee heeft het museum de status 'dementievriendelijk' verworven. Dat betekent dat het museum voldoende deskundigheid in huis heeft om mensen met dementie op passende wijze te ontvangen.

Met de vergrijzing van de bevolking wordt dementie volksziekte nummer 1. We krijgen er allemaal mee te maken. Niet alleen in familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. En dan komt de uitdaging: hoe gaan we daarmee om?

Allereerst is het van belang dat de signalen herkend worden. Dat is niet altijd eenvoudig. Immers: veel mensen maken wel eens mee dat ze niet of slecht op woorden of namen kunnen komen. Of dat ze spullen kwijt zijn, omdat ze niet op hun vaste plaats liggen. En vergeetachtig zijn we allemaal wel eens. Maar het wordt lastiger als mensen bij voorbeeld moeite krijgen met gewone handelingen als boodschappen doen of aankleden. Of als ze verdwalen op een vaste route, of niet meer weten welke dag het is.

Dat zijn signalen van dementie. En hoe dan te handelen?

Vrijwilligerscoördinator Bram Nugteren van Museum Klok & Peel heeft zich dat ook afgevraagd. Om vervolgens in overleg met de museumleiding rondleiders en medewerkers te vragen zich te verdiepen in omgang met mensen met dementie. Dat leidde tot twee trainingen 'Goed omgaan met dementie', waarbij cursisten werden onderwezen in het herkennen van signalen van dementie en het toepassen van het GOED-protocol (Geruststellen, Oogcontact, Even meedenken, Dankjewel). De trainingen werden verzorgd door Petra Raijmakers en Ivonne Berkers. Beiden zijn ook betrokken bij het landelijke programma ‘Samen dementievriendelijk’.

Dat het onderwerp leeft, bleek uit de interesse van de rondleiders. De twee trainingen bleken niet voldoende om alle geïnteresseerden te bedienen. Later dit jaar vinden daarom een derde en wellicht een vierde training plaats in het museum.

'Samen dementievriendelijk' past in de strategie van Museum Klok & Peel om betekenisvol te zijn voor allerlei bijzondere groepen in de samenleving.

Ook het project Participatiepoort is daarvan een uiting. Bekend is dat het museum circa 200 zeer betrokken mensen telt, van wie circa 170 vrijwilligers. Minder bekend maar wel heel bijzonder is, dat er in de ParticipatiePoort Klok & Peel ook ongeveer twintig mensen werkzaam zijn in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening en re-integratie. Daarmee is het museum een instelling waarin een grote diversiteit aan mensen een functie vervullen.

Ook de bezoekers zijn zeer divers en voor hen probeert het museum zo toegankelijk mogelijk te zijn. Niet alleen voor mensen met een beperking in de mobiliteit. Enkele jaren geleden vond in Klok & Peel een zeer geslaagde jaarlijkse blind-dovendag plaats. De 200 deelnemers beleefden de collectie via aangepaste rondleidingen op een andere manier dan de meeste andere mensen.

Het museum wil er ook zijn voor bewoners van zorginstellingen in de omgeving. De instellingen De Lisse en Amaliazorg in Asten beschikken over een speciale pas waarmee bewoners tegen zeer gereduceerd tarief het museum kunnen bezoeken. Die pas is via de balie van die instellingen op te vragen. Volgens vrijwilligerscoördinator Bram Nugteren wordt van deze service druk gebruik gemaakt. Voor Museum Klok & Peel reden om die dan ook aan andere instellingen aan te bieden, bijvoorbeeld aan zorgboerderijen in de omgeving.

Ook Korein Kinderplein beschikt over zo'n pas. In het verlengde daarvan heeft Museum Klok & Peel ook speciale afspraken met enkele scholen in de buurt, met name de Horizon en het Varendonck College.

Meer informatie over het museum en de speciale groepsmogelijkheden: www.museumklokenpeel.nl.